Ngành Marketing đã thay đổi như thế nào

Ngành Marketing đã thay đổi như thế nào

Marketing truyền thống (traditional marketing) là sự bắt đầu của Marketing hiện đại và là chìa khóa cho nhiều sự sáng tạo sau này. Vậy Marketing truyền thống là gì, Marketing hiện đại là gì ? tại sao Marketing hiện đại hay Digital Marketing đang “lên ngôi” và ngày càng chứng tỏ được sức mạnh của nó

Marketing truyền thống là tất cả hoạt động sáng tạo, truyền đạt, phân phối và trao đổi sản phẩm/dịch vụ nào đó đến người tiêu dùng, khách hàng, đối tác và xã hội nói chung, mà không cần đến kỹ thuật số hay Internet.

Hình thức Marketing này có thể được hiểu theo 2 cách: Một, là hoạt động sử dụng những phương thức bán hàng truyền thống thông qua báo dài, TV, tờ rơi,….; và cách thứ hai là việc các doanh nghiệp chú trọng vào khâu phân phối & bán sản phẩm, nghĩa là người bán sẽ sản xuất sản phẩm sau đó mới dùng đến marketing để bán.

Marketing hiện đại (Modern Marketing) là chức năng quản lý công ty về mặt tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ việc phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu thụ thành nhu cầu thực sự về một sản phẩm cụ thế, dẫn đến việc chuyển sản phẩm đó đến người tiêu thụ một cách tối ưu (bán cái thị trường cần chứ không phải là bán cái có sẵn, xuất phát từ lợi ích người mua, coi trọng khâu tiêu thụ, phải hiểu biết yêu cầu thị trường cùng với sự thay đổi thường xuyên về cả số lượng và chất lượng cần thỏa mãn).

So sánh giữa marketing truyền thống và marketing hiện đại

Nếu như xưa kia, Marketing truyền thống phù hợp với giai đoạn thị trường: thị trường của người bán (nhà sản xuất), thì ngày nay, Marketing hiện đại phù hợp với giai đoạn thị trường: thị trường người mua (người tiêu dùng).

Sự khác nhau:

Marketing truyền thống có những đặc điểm sau:
-Sản xuất xong rồi tìm thị trường. Sản xuất là khâu quyết định toàn bộ quá trình tái sản xuất ; các biện pháp đều nhằm vào mục tiêu bán được những hàng đã được sản xuất ra ( bán cái đã có)
– Hoạt động Marketing không mang tính hệ thống ( toàn bộ hoạt động Marketing chỉ diễn ra trên thị trường ) chỉ nắm 1 khâu trong quá trình tái sản xuất ( khâu lưu thông) chỉ nghiên cứu 1 lĩnh vực kinh tế đang diễn ra , chưa nghiên cứu được những ý đồ và chưa dự đoán được tương lai.
– Tối đa hóa thị trường trên cơ sở tiêu thụ khối lượng hàng hóa sản xuất ra thị trường chưa rõ mục tiêu xác thực có nghĩa là có thể thực hiện được hay không thể thực hiện được .

Marketing hiện đại có những đặc điểm sau :
– Nghiên cứu thị trường rồi mới tiến hành sản xuất .Theo đặc điểm Mar hiện đại thị trường là nơi quyết định toàn bộ quá trình tái sản xuất hàng hóa .Trên thị trường người mua nhu cầu có vai trò quyết định : nhu cầu là yếu tố quyết định của quá trình kết thúc sản xuất.
– Marketing hiện đại có tính hệ thống , đc thể hiện :
+ Nghiên cứu tất cả các khâu ttrong quá trình tái sản xuất, Mar hiện đại bắt đầu từ nhu cầu trên thị trường đến sản xuất phân phối hàng hóa và bán hàng để tiêu thụ những nhu cầu đó . Trong Mar hiện đại tiêu thụ sản xuất , phân phối và trao đổi đc nghiên cứu trong thể thống nhất.
+ Nghiên cứu tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị , văn hóa, xã hội, thể thao..
+ Nó không chỉ nghiên cứu hành động đang diễn ra , mà nghiên cứu đc cả những suy nghĩ diễn ra trc khi hành động , và nó dự đoán độ tương lai.
-Tối đa hóa trên cơ sở tiêu thụ những tối đa nhu cầu khách hàng .Như vậy các nhà DN thu đc lợi nhuận.
Ngoài ra Marketing hiện đại còn có sự kiên kết giữa các DN trong kinh doanh. ĐIều này không có trong Mar truyền thống.

Sự giống nhau:

Tuy có sự khác nhau như vậy nhưng Marketing hiện đại và Marketing truyền thống vẫn có sự giống nhau và gắn bó nhất định :
Từ những đặc trưng của Marketing hiện đại có thể kết luận là những điều kiện kinh tế xã hội sau CT TG thứ II là những yêu cầu khách quan để xuất hiện Mar hiện đại , không phủ nhân Mar truyền thống là cơ sở quan trọng để hình thành Mar hiện đại .Mar hiện đại hoàn chỉnh hơn Marketing truyền thống và chỉ đến khi đó mới khẳng định dc đối tượng nghiên cứu độc lập của môn khoa học này.
Marketing truyền thống và hiện đại đều là những biện pháp chủ trương trong kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cao nhất ( có thể là doanh thu, lơi nhuận, ..).Nhưng Marketing truyền thống chỉ như là 1 bộ phận nhỏ trong các chính sách của Marketing hiện đại . Marketing hiện đại đầy đủ hơn , rộng lớn và bao gồm Marketing truyền thống .Nếu như Marketing truyền thống là toàn bộ nghệ thuật nhằm để tiêu thụ ở khâu lưu thông, thì cao hơn thế Marketing hiện đại không chỉ bao gồm các biện pháp để bán hàng mà còn từ việc phát hiện ra nhu cầu , sản xuất hàng hóa theo nhu cầu đó và đưa đến tiêu thụ cuối cùng . Nếu Marketing truyền thống chỉ góp phần tiêu thụ những nhu cầu đã có thì bao quát hơn Marketing hiện đại còn hình thành nhu cầu mới , thay đổi cơ cấu nhu cầu , và làm cho nhu cầu ngày càng phát triển đồng thời tiêu thụ nhiều những nhu cầu tiêu thụ cung ứng.

Như vậy có thể nói  Marketing truyền thống như là cơ sở là cái gốc của Marketing hiện đại . Nhưng Marketing hiện đại đã phát triển hơn, bao quát hơn. Sự phát triển nhanh chóng của môn Marketing cũng như chỉ bắt đầu từ khi xuất hiện Marketing hiện đại.

Marketing hiện đại (Modern Marketing) là chức năng quản lý công ty về mặt tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ việc phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu thụ thành nhu cầu thực sự về một sản phẩm cụ thế, dẫn đến việc chuyển sản phẩm đó đến người tiêu thụ một cách tối ưu (bán cái thị trường cần chứ không phải là bán cái có sẵn, xuất phát từ lợi ích người mua, coi trọng khâu tiêu thụ, phải hiểu biết yêu cầu thị trường cùng với sự thay đổi thường xuyên về cả số lượng và chất lượng cần thỏa mãn).

Vai trò và vị trí của Marketing hiện đại trong kinh doanh 

Marketing ngày nay đóng một vai trò trung tâm trong việc dịch chuyển thông tin khách hàng thành các sản phẩm, dịch vụ mới và sau đó định vị những sản phẩm này trên thị trường. Các sản phẩm dịch vụ mới là câu trả lời của các công ty trước sự thay đổi sở thích của khách hàng và cũng là động lực của sự cạnh tranh. Nhu cầu của khách hàng thay đổi, các công ty phải đổi mới để làm hài lòng và đáp ứng nhu cầu của khách. Vì vậy Marketing hiện đại có vai trò là:

  • Xác định nhu cầu của khách hàng, thiết lập và lãnh đạo tiến trình đổi mới.
  • Phối hợp với các hoạt động nghiên cứu và phát triển khác để thúc đẩy tiến trình thực hiện các sản phẩm mới, và nó là nhân tố quan trọng nhất tác động đến thành công của một sản phẩm.
  • Giúp doanh nghiệp chỉ ra được những xu hướng mới, nhanh chóng trở thành đòn bẩy, biến chúng thành cơ hội, giúp cho sự phát triển chiến lược và sự lớn mạnh lâu bền của công ty.

Xác định chiến thuật cho một thương hiệu trong marketing hiện đại là rất quan trọng. Một khi đã nghiên cứu kỹ và chọn được chiến thuật thì doanh nghiệp cố gắng theo đuổi chiến thuật đó đến cùng, không nên thay đổi giữa chừng. Nếu sự lựa chọn là sáng suốt vì dựa trên các kết quả nghiên cứu Marketing chính xác thì chắc chắn thương hiệu đó sẽ đi đến thành công, nổi tiếng trong thời gian dài.
Thí dụ cho sự nhất quán thương hiệu: Bột giặt Tide, khẩu hiệu là “trắng, sạch”, khẩu hiệu đó không hề thay đổi từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến ngày nay. Kết quả là Tide dẫn đầu trên thị trường bột giặt trong thời gian dài.

Mercedes cũng có những sai lầm “Mua Mercedes Kitcheware để có thể tăng tốc phục vụ bữa ăn từ 0->66 km/h nhanh nhanh nhất có thể”. Thoạt nghe có vẻ đáng yêu, thậm chí là rất thú vị, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì nó làm giảm sự tự hào của người chủ xe (ví như anh bồi bàn) và làm giảm giá trị thương hiệu Mercedes, và may mắn câu khẩu hiệu này Mercedes chỉ sử dụng trong thời gian ngắn

Đặc điểm Marketing hiện đại là sáng tạo ra một chiến lược Marketing và lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Đó là một suy nghĩ, một cách thức kinh doanh khác lạ, một chút khả năng cá nhân và rất nhiều sự nỗ lực để làm cho công việc kinh doanh có nhiều điểm lạ so với đối thủ cạnh tranh.

Thành công đó sẽ làm cho doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường và không có một đối thủ cạnh tranh thực thụ.

Tóm lại Marrketing hiện đại  là xu hướng tất yếu của thời đại. Doanh nghiệp muốn tồn tại được, chỉ có duy nhất một con đường là đồng hành và phát triển cùng với nó. Với xu thế marketing hiện đại đang lên ngôi

  • Tiếp cận được đa dạng đối tượng người dùng qua các kênh và nền tảng khác nhau
  • Dễ dàng xác định được hiệu quả của chiến lược tiếp thị thông qua lượt tương tác của khách hàng, số lượng truy cập, phân tích dữ liệu,…
  • Các công cụ hỗ trợ tiếp thị ngày càng thông minh, đặc biệt là có khả năng tự động hóa giúp quá trình quảng bá thương hiệu/sản phẩm/dịch vụ được rút ngắn
  • Phù hợp với xu hướng “sống nhanh – lướt nhanh” của người tiêu dùng hiện nay
  • Bắt sóng các xu hướng mới nhanh chóng và chính xác hơn

Để được tư vấn cụ thể hơn, hãy liên hệ với team SRC chuyên mang đến các giải pháp tích hợp và tối ưu hóa cho các chiến dịch Marketing & Sales của Thương hiệu để được tư vấn một cách chi tiết hơn qua hotline  📞0901333497 hoặc email 📧duyen.lam@srcvn.com

Nguồn: tổng hợp


Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *