Cùng phát triển những GIẢI PHÁP tối ưu để ĐI LÊN trong thời kỳ COVID.

Marketing & Sales như thế nào là hợp lý và hiệu quả trong giai đoạn đại dịch Covid khó khăn như hiện nay? SRC sẽ đồng hành cùng Thương hiệu để tìm ra giải pháp tối ưu