Các dự án tổng hợp

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Aizen Credit, Mcredit
  • Công việc triển khai:
    • Phát triển khách mở hồ sơ
    • Phát triển đối tác liên kết giới thiệu hồ sơ
  • Kênh triển khai: Tele-sales / Digital / Field-sales

Các khách hàng SRC đã hợp tác