Aeon Mall: Phát triển cẩm nang & quản lý fanpage

Đội ngũ content của SRC đã thay mặt AEON lên kế hoạch, concept cho các bài đăng Facebook trong thời gian ….. Team SRC đã sáng tạo nội dung của hơn (50) bài đăng với nguồn thông tin, ý tưởng được thu thập từ AEON và nhiều nguồn khác.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lên kế hoạch thiết kế và sản xuất các coupon và cẩm nang cho khách hàng của Aeon Mall.

Một số hình hình ảnh về dự án