Samsung: Phát triển nội dung số, cung cấp cho Smart TV & Shub – Thư viện thông minh

SRC vinh dự được là đơn vị cung cấp những nội dung số, ebook và sách giấy cho thư viện thông minh Shub của Samsung tại Thư viện Khoa Học Tổng hợp TPHCM.

Chúng tôi đã cung cấp những nội dung chất lượng đáp ứng cho nhu cầu đọc của thanh thiếu niên và trẻ em tại Thư viện thông minh Shub – Dự án cộng đồng được Samsung tài trợ và phát triển.

Một số hình hình ảnh về dự án

Lớp học STEM trong khu SHub