Shell Vietnam: Quản lý hoạt động Rewards

SRC là đơn vị độc quyền quản lý chương trình trao thưởng và quà tặng của Shell Việt Nam, bao gồm:

  • Phát triển và bảo trì hệ thống CRM
  • Vận hành việc trao thưởng bằng các lệnh đổi điểm trên ứng dụng SHARE
  • Tư vấn danh mục quà tặng SHARE – Shell Advantage Rewards, các chương trình ưu đãi, khuyến mãi của Shell Việt Nam
  • Quản lý quà tặng

Một số hình hình ảnh về dự án

Hình ảnh app SHARE của chương trình Shell Advantage Rewards
Hệ thống quản lý dành cho quản trị viên