Content Marketing

Content Marketing

SRC xây dựng chiến lược và sáng tạo nội dung tương thích với chiến lược thương hiệu; đồng thời đảm bảo bản quyền hợp pháp cho nội dung.

 Digital Marketing

Digital Marketing

SRC tư vấn, triển khai các giải pháp tích hợp trên nền tảng digital để đạt hiệu quả xây dựng thương hiệu và các chỉ số mục tiêu.

 Quản Lý CRM

Quản Lý CRM

SRC tư vấn và triển khai các hoạt động CRM từ chi tiết đến tổng hợp để tạo ra những điểm chạm trên hành trình xây dựng khách hàng trung thành của thương hiệu.

 Sản Xuất

Sản Xuất

Từ các dịch vụ thiết kế, in ấn, ghi hình, ghi âm, hậu kỳ video clip, lập trình phần mềm; SRC ứng dụng các công nghệ tiên tiến để tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm.

 PR

PR

SRC tư vấn và đưa ra các kế hoạch PR tạo sự chuyển đổi cao cho các hoạt động xây dựng nhận diện thương hiệu.

 Event & Activation

Event & Activation

SRC phát triển các sự kiện với nội dung sáng tạo cùng công nghệ tiên tiến để gia tăng trải nghiệm khách hàng.